Živi svijet Jadranskog mora

Na ovoj stranici prikazane su fotografije živog svijeta Jadranskog mora bez riba. Klikom na bilo koju fotografiju otvara se nova stranica s uvećanim prikazom fotografije odabranog organizma, informacije koje sam o tom organizmu uspio prikupiti i vlastita zapažanja o istom. Literatura i neki linkovi koje sam koristio mogu se pronaći na stranici o literaturi.


Spužve - Porifera
Žarnjaci - Cnidaria
Mnogočetinaši - Polychaeta
Bodljikaši - Echinodermata
Rakovi - Crustacea
Mekušci - Mollusca
Plaštenjaci - Tunicata
Mahovnjaci - Bryozoa


Copyright © 2002-2011 Dalibor Andres