Ostale fotografije
ove vrste
gore
dolje
Morsko stabalce
Latinski naziv: Eunicella cavolinii (Koch, 1887)
Ostali nazivi: žuta rožnjača, bradavičasta rožnjača
Dubina obitavanja: 10 - 150 m
Karakteristike: Polipi ovoga koralja grade kolonije u obliku razgranatog stabla lepezastog oblika. Stablo je žute boje. Unutarnji dio mu je rožnat, a na površini se nalazi sluzava ovojnica sa malim bijelo-žutim polipima. Kolonija može narasti i do promjera od 50 cm.
Rasprostranjenost: Nalazi se na kamenim zidovima, na mjestima gdje su jače morske struje. Jadransko i Sredozemno more.
Zanimljivosti: Hrani se planktonom koji mu donosi morska struja.
Copyright © 2002-2011 Dalibor Andres