Ribe - Pisces

Na ovoj stranici prikazane su fotografije riba Jadranskog mora. Klikom na bilo koju fotografiju otvara se nova stranica s uvećanim prikazom fotografije ribe, informacije koje sam o toj vrsti uspio prikupiti i vlastita zapažanja o istoj. Literatura i neki linkovi koje sam koristio mogu se pronaći na stranici o literaturi.

Gof - Seriola dumerili
Pic - Diplodus puntazzo

Copyright © 2002-2011 Dalibor Andres