Ostale fotografije
ove vrste
Bijelocrveni cjevaš
Latinski naziv: Serpula sp.
Ostali nazivi:
Dubina obitavanja: 0,5 - ? m
Karakteristike: Ovaj crv živi u vapnenoj cijevi koju sam gradi u rupama stijena. Škrge koje izbacuje iz cijevi su bijele boje i prošarane su crvenim mrljama. Veličinom je manji od običnog cjevaša.
Rasprostranjenost: Na kamenitim dnima. Jadransko more.
Zanimljivosti: Bijelocrveni cjevaš je vrlo plaha životinja. Pri najmanjem podražaju strelovito se uvlači u cijev. Treba mu prilaziti vrlo polako i oprezno.
Copyright © 2002-2011 Dalibor Andres