Ostale fotografije
ove vrste
gore
dolje
Sumporačin stražnjoškržnjak
Latinski naziv: Tylodina perversa (Gmelin, 1791)
Ostali nazivi: vol, kavulin, krnjol
Dubina obitavanja: 2 - 30 m
Karakteristike: Puž je intenzivno žute boje. Rinofori su mu dugački, a ticala su kratka. Na leđima nosi ostatak zakržljale kućice štitastog oblika, koja liči na priljepak. Ispod kućice ima perjastu škrgu koja se ponekad može vidjeti. Naraste do 5cm.
Rasprostranjenost: Uvijek je na mjestima gdje se nalazi spužva Promjenjiva sumporača (Aplysina aerophoba). Jadransko i Sredozemno more. Istočni Atlantik južno od Engleske u umjerenom pojasu.
Zanimljivosti: Bojom se prilagodio spužvi Promjenjiva sumporača (Aplysina aerophoba) kojom se isključivo hrani. Zato ga treba tražiti oko spužvi na kojma se vide tragovi oštećenja od njegova hranjenja.
Copyright © 2002-2011 Dalibor Andres