Živi svijet rijeka i jezera

Na ovoj stranici prikazane su fotografije slatkovodnih organizama. Klikom na bilo koju fotografiju otvara se nova stranica s uvećanim prikazom fotografije organizma, informacije koje sam o tom organizmu uspio prikupiti i vlastita zapažanja o istom. Literatura i neki linkovi koje sam koristio mogu se pronaći na stranici o literaturi.


Ribe - Pisces

Som - Silurus glanisSlatkovodni organizmi


Copyright © 2002-2011 Dalibor Andres