Ostale fotografije
ove vrste
Moruzgva
Latinski naziv: ?
Ostali nazivi:
Dubina obitavanja: ?m
Karakteristike: Karakteristično je da ima zelenkasto-smeđe poluprozirne lovke. Na lovkama su vidljive sitne smeđe točkice. Lovke se u obliku nabora pružaju radijalno preko usnog diska prema njegovoj sredini. Završeci ovih nabora uzdignuti su prema van.
Rasprostranjenost: Može se naći ispod kamenja na kamenitom i šljunkovitomm dnu. Jadransko more.
Zanimljivosti:
OPREZ! Lovke na sebi sadrže žarnike, koji na sebi nose otrov.
Žarnici na lovkama u doticaju sa kožom izazivaju iritaciju i pečenje. Ukoliko dođe do dodira sa lovkama i pojavi se peckanje, treba što prije ukloniti eventualno zaostale lovke i nakon toga mjesto dobro isprati hladnom morskom vodom. Nipošto ne ispirati slatkom vodom! Nakon toga mjesto uboda treba isprati alkoholom ili octom, jer oni fiksiraju još eventualno neaktivirane žarnike zaostale na koži. Na ubodeno mjesto dobro je staviti jednu od analgetsko-antihistaminskih masti. Ako su simptomi kod ubodenog teži treba potražiti pomoć liječnika.
Copyright © 2002-2011 Dalibor Andres