Ostale fotografije
ove vrste
Plaštana moruzgva
Latinski naziv: Adamsia palliata (O.F. Müller, 1776)
Ostali nazivi: velika rožnjača, ljubičasta gorgonija
Dubina obitavanja: ?m
Karakteristike: Plaštana moruzgva najčešće živi na raku samcu Pagurus prideaux, no može se nastaniti i na kućici puža. Tijelo joj je obično narančaste boje sa ružičastim ili crvenim točkama, ali boja tijela može biti i tamnija. Ima oko 500 kratkih lovki.
Rasprostranjenost: Jadransko more.
Zanimljivosti: Kada je u opasnosti ova moruzgva izbacuje iz tijela tanke ljubičaste niti na neprijatelja štiteći sebe i svog udomitelja.
Copyright © 2002-2011 Dalibor Andres