Ostale fotografije
ove vrste
Križalina
Latinski naziv: Coscinasterias tenuispina (Lamarck, 1816)
Ostali nazivi:
Dubina obitavanja: 1 - 50m
Karakteristike: Križalina obično ima od 7 do 8 krakova. Sa gornje strane može biti smeđe, crvene, smeđe-crvenkaste ili smeđe-žućkaste boje s ljubičastim ili tirkiznim dijelovima. Na krakovima se nalaze nizovi čvrstih bodlji koje su smještene na bradavicama na kojima su skupine mekanih dlačica. Sa donje strane tijela se nalaze brojne ambulakralne nožice kojima se kreće.
Rasprostranjenost: Prisutna je na kamenom dnu na cijelom Jadranu. Jadransko i Sredozemno more. Istočni Atlantik.
Zanimljivosti:
Copyright © 2002-2011 Dalibor Andres