Ostale fotografije
ove vrste
Okati samac
Latinski naziv: Paguristes eremita (Linnaeus, 1767)
Ostali nazivi:
Dubina obitavanja: 3 - 40m
Karakteristike: Rak je ružičaste boje. Ima razvijena velika kliješta. Oči imaju plave zjenice. Ticala su tanka, obrasla dlačicama. Naraste do 20 mm.
Rasprostranjenost: Na mekim dnima. Jadransko i Sredozemno more. Istočni Atlantik na obalama Portugala.
Zanimljivosti: Zaštitu od grabežljivaca traži u spužvi narančasta plutača.
Copyright © 2002-2011 Dalibor Andres