Cijanobakterije, alge i biljke Jadranskog mora

Na ovoj stranici prikazane su fotografije algi Jadranskog mora. Klikom na bilo koju fotografiju otvara se nova stranica s uvećanim prikazom fotografije alge, informacije koje sam o toj algi uspio prikupiti i vlastita zapažanja o istoj. Literatura i neki linkovi koje sam koristio mogu se pronaći na stranici o literaturi.Cijanobakterije - Cyanobacteria
Alge - Phycophyta


Zelene alge - Chlorophyceae


Smeđe alge - Phaeophyceae


Crvene alge - Rhodophyceae
Kritosjemenjače - AngiospermaeCopyright © 2002-2011 Dalibor Andres