Ostale fotografije
ove vrste
Nitasti crv
Latinski naziv: Eupolymnia sp.
Ostali nazivi:
Dubina obitavanja: 0.5 - 10 m
Karakteristike: Nitasti crv živi u cijevi koja je smještena u kamenu. Iz cijevi pruža tanke žute ili narančaste ljepljive niti, kojima hvata plijen.
Rasprostranjenost: Živi na kamenim podlogama. Jadransko i Sredozemno more.
Zanimljivosti: Čim se osjeti ugroženim crv niti povlači u cijev kako bi ih zaštitio.
Copyright © 2002-2011 Dalibor Andres