Ostale fotografije
ove vrste
Eudendrium
Latinski naziv: Eudendrium sp.
Ostali nazivi:
Dubina obitavanja: 1 - 50m
Karakteristike: Eudendrium spada u obrubnjake koji tvore zadruge u obliku stabalca iz kojeg se granaju brojne grančice. Na vrhovima grančica nalaze se polipi čije su lovke postavljene u obliku vjenčića. Na grančicama se često nalaze komadići mulja ili jajašca puževa stražnjoškržnjaka. Zadruga može narasti do veličine od 20 cm.
Rasprostranjenost: Nalazimo ga na stjenovitom dnu, uglavnom na zasjenjenim mjestima. Jadransko i Sredozemno more, istočni Atlantik.
Zanimljivosti: Polipi eudendriuma omiljena su hrana brojnim vrstama puževa stražnjoškržnjaka, te ih je stoga najlakše naći na njegovim grančicama. Puževi stražnjoškržnjaci žarne stanice koje pojedu spremaju u svojim ceratima i koriste ih za obranu.
Copyright © 2002-2011 Dalibor Andres