Ostale fotografije
ove vrste
Dagnja
Latinski naziv: Mytilus galloprovincialis Lamarck, 1819.
Ostali nazivi: dagna, mušula, pidoč
Dubina obitavanja: 0 - 3 m
Karakteristike: Ljuštura dagnje je jajastog ili trokutastog oblika, gdje je najkraća stranica u obliku luka. Ljušture su crno-plave ili crne boje i zrcalno su simetrične. Unutrašnjost školjke je sedefasta. Na površini ljuštura vidljive su linije rasta školjke. Na šiljastom dijelu školjke nalaze se bisusne niti kojima se školjka pričvršćuje za podlogu. Može narasti i do 15 cm.
Rasprostranjenost: Nalazimo je u obalnom području, a najčešća je u zoni plime i oseke. Nastanjuje se na kamenu ili na šljunčanoj podlozi, a gusta naselja stvara i na različitim predmetima: konopima, plutačama, brodovima i dr. Odlično raste na mjestima gdje ima slatke vode (izvori i ušća rijeka). Nalazimo je duž obala cijelog Jadrana, a najviše je ima u Novigradskom i Karinskom moru, Velebitskom kanalu, Pulskom, Šibenskom i Malostonskom zaljevu. Jadransko i Sredozemno more.
Zanimljivosti: Dagnja je najrasprostranjenija školjka Jadrana. Mrijesti se dva puta godišnje. Za vrijeme mrijesta ispusti 5 do 25 milijuna jaja. Larve školjke žive u planktonu. Odrasle jedinke hrane se organskim česticama koje se nalaze u moru. Dagnjom se rado hrane orade, hobotnice, morske zvijezde i rakovi.
Copyright © 2002-2011 Dalibor Andres