Ostale fotografije
ove vrste
Žuto morsko perce
Latinski naziv: Aglaophenia sp.
Ostali nazivi:
Dubina obitavanja: 1 - 50m
Karakteristike: Žuto morsko perce spada u obrubnjake koji tvore zadruge u obliku pera. Pera su žute boje i mogu biti velika do 5 cm. Obično se pera nalaze u većim skupinama, gusto postavljena jedna do drugih.
Rasprostranjenost: Nalazimo ga na stjenovitom dnu. Jadransko i Sredozemno more, istočni Atlantik.
Zanimljivosti:
Copyright © 2002-2011 Dalibor Andres