Ostale fotografije
ove vrste
Paunasti cjevaš
Latinski naziv: Sabella pavonina (Savigny, 1820)
Ostali nazivi:
Dubina obitavanja: 5 - 40m
Karakteristike: Živi u sivoj kožnatoj cijevi, koja u potpunosti može biti ukopana. Iz cijevi pruža simetrično položena bijela škržna pera koja su prošarana ljubičasto-plavim mrljama.
Rasprostranjenost: Pjeskovito i muljevito dno. Jadransko i Sredozemno more. Istočni Atlantik.
Zanimljivosti: Paunasti cjevaš je vrlo plaha životinja. Pri najmanjem podražaju strelovito se uvlači u cijev. Treba mu prilaziti vrlo polako i oprezno.
Copyright © 2002-2011 Dalibor Andres