Ostale fotografije
ove vrste
Mramorna vlasulja
Latinski naziv: Aiptasia mutabilis (Gravenhorst, 1831)
Ostali nazivi: mramorna moruzgva, staklena moruzgva
Dubina obitavanja: 1 - 15 m
Karakteristike: Mramorna vlasulja ima brojne poluprozirne lovke koje su sive ili svijetlo žuto-smeđe boje sa bjelkastim, najčešće poprečnim mramorastim šarama. Tijelo skriva u rupama i pukotinama, tako da nije vidljivo. U promjeru može narasti od 8 cm.
Rasprostranjenost: Živi u rupama i pukotinama stijena. Jadransko i Sredozemno more. Istočni Atlantik.
Zanimljivosti:
OPREZ! Lovke na sebi sadrže žarnike, koji na sebi nose otrov.
Žarnici na lovkama u doticaju sa kožom izazivaju iritaciju i pečenje. Ukoliko dođe do dodira s lovkama i pojavi se peckanje, treba što prije ukloniti eventualno zaostale lovke i nakon toga mjesto dobro isprati hladnom morskom vodom. Nipošto ne ispirati slatkom vodom! Nakon toga mjesto uboda treba isprati alkoholom ili octom, jer oni fiksiraju još eventualno neaktivirane žarnike zaostale na koži. Na ubodeno mjesto dobro je staviti jednu od analgetsko-antihistaminskih masti. Ako su simptomi kod ubodenog teži treba potražiti pomoć liječnika.
Copyright © 2002-2011 Dalibor Andres