Ostale fotografije
ove vrste
Šarag
Latinski naziv: Diplodus sargus (Linnaeus, 1758)
Ostali nazivi: sarag, šarak
Dubina obitavanja: 0,5 - 50m
Karakteristike: Tijelo špara je ovalno, visoko i bočno spljošteno. Čeoni profil mu je viši nego kod špara. Boja leđa ja srebrno-siva. Bokovi su srebrnkasti. Na tijelu može biti vidljivo 6 do 8 tamnih vertikalnih pruga, ali one mogu izostati ili biti jedva vidljive. Rub škržnog poklopca je crne boje. Podrepna i trbušne peraje su bjelkasto-srebrne. Na repnom dršku nalazi se crna sedlasta pruga.
Rasprostranjenost: Živi u priobalju uglavnom na kamenitim dnima. Jadransko i Sredozemno more.
Zanimljivosti: Šarag je neprestno u pokretu.
Copyright © 2002-2012 Dalibor Andres