Ostale fotografije
ove vrste
Matuličić
Latinski naziv: Apogon (Apogon) imberbis (Linnaeus, 1758)
Ostali nazivi: marcapan, general, zlatna ribica
Dubina obitavanja: 5 - 200 m, ljeti pliće, a zimi dublje
Karakteristike: Tijelo matuličića je visoko, ovalno i bočno spljošteno. Crvene je ili narančaste boje (ponekad blijede). Glava mu je velika. Na njoj se ističu velike crne oči, na kojima su dvije paralelne bijele crte. Usta su mu velika i koso postavljena. Repni držak je dugačak. Na njemu se ponekad nalazi blijeda crna mrlja.
Rasprostranjenost: U plićim vodama živi na kamenitim dnima, Danju se u grupama skriva u pukotinama i rupama. Noću izlazi van u potrazi za hranom. Dublje živi na kamenito-muljevitim dnima. Jadransko i Sredozemno more. Istočni Atlantik od Portugala do Gvinejskog zaljeva. Azorski otoci. Na Jadranu je češći uz strme obale srednjodalmatinskih otoka i duž obala južnog Jadrana.
Zanimljivosti: Nakon što ženka matuličića izbaci jaja, mužjak ih pokupi u usta. U ustima ih drži oko 7 dana, lagano žvačući, kako bi ih opskrbio kisikom. Mlade pušta nakon što se izlegu. Nerado pozira i pred roniocima se skriva u tamnije dijelove pukotina i rupa.
Copyright © 2002-2011 Dalibor Andres