Ostale fotografije
ove vrste
gore
dolje
Jadranski Bračić
Latinski naziv: Fucus virsoides J.Agardh, 1868.
Ostali nazivi:
Dubina obitavanja: 0.5 do 3 m
Karakteristike: Jadranski bračić je smeđe boje i ima lepezasto razgranate listove. Na kraju zrelih listova nalaze se mjehurići ispunjeni plinom u kojima se nalaze organi za razmnožavanje. Naraste do 25 cm.
Rasprostranjenost: Jadransko more. Endemska je vrsta Jadranskog mora. Raste u pojasu plime i oseke.
Zanimljivosti: -
Copyright © 2002-2011 Dalibor Andres