Ostale fotografije
ove vrste
Morsko grožđe
Latinski naziv: Caulerpa racemosa (Forsskål) J.Agardh, 1873.
Ostali nazivi: -
Dubina obitavanja: 2 do 60m
Karakteristike: Morsko grožđe je puzajuća zelena alga s dugim stabalcem iz kojeg se šire listići i korjenčići. Na listićima morskog grožđa vidljivi su isperci u obliku malih bobica. Kao puzavica ova alga stvara gustu mrežu na morskom dnu, prerastajući sve ostale nepokretne organizme.
Rasprostranjenost: Zapadni dio Atlanskog oceana od Floride do Brazila, Karibi, Kanarski otoci, Indijski ocean, Crveno more, Sredozemno i Jadransko more. Nalazi se na svim vrstama dna.
Zanimljivosti:
Caulerpa racemosa je invazivna vrsta u Jadranu i Sredozemlju.
Njenom širenju pogoduje činjenica da u ovoj novoj sredini nema organizama koji bi se njome mogli hraniti i sprečavati njeno širenje. Prekrivajući druge organizme na dnu uzrokuje njihovo ugibanje, što rezultira smanjenjem broja organizama na području koje je zahvatila.
Ove fotografije snimljene su u uvali Milna na otoku Visu.
Copyright © 2002-2011 Dalibor Andres