Ostale fotografije
ove vrste
Padina
Latinski naziv: Padina pavonica (Linnaeus) Thivy, 1960.
Ostali nazivi: mahalica, ventulić
Dubina obitavanja: 0.5 do 25m
Karakteristike: Ova smeđa alga ima oblik lepezastog lijevka ili hoblinja. Bijele je boje sa vidljivim koncentričnim smeđkastim linijama. Na rubu alge su vidljivi paperjasti produžeci. Površina joj je sluzava. Naraste do 15 cm.
Rasprostranjenost: Jadransko i Sredozemno more. Kozmopolitska vrsta. Ima je u svim morima i oceanima. Nalazimo je uz obalu na stjenovitom dnu, na svijetlim i osunčanim mjestima.
Zanimljivosti: Vrijeme vegetacije ove alge je ograničeno, pa postoje periodi kada je ima puno i kada praktično nestane.
Copyright © 2002-2011 Dalibor Andres