Ostale fotografije
ove vrste
Saćasti koralj
Latinski naziv: Favia favus (Forsskål, 1775)
Engleski naziv: Honeycomb coral
Njemački naziv: ?
Talijanski naziv: ?
Dubina obitavanja: Od 1 do ? m
Karakteristike: Saćasti koralj je grumenastog oblika većih dimenzija. Na njemu su vidljivi dobro odvojeni ovalni koraliti češljastog ruba. Može biti žute, zelene i smeđe boje. U promjeru naraste i više od 1 m.
Rasprostranjenost: Nalazimo ga na području od Crvenog mora do Francuske Polinezije.
Zanimljivosti:
Uobičajeno živi u mutnijim vodama na zaravnima i zaklonjenim padinama koraljnih grebena. Polipi mu se otvaraju noću.
Copyright © 2002-2011 Dalibor Andres