Ostale fotografije
ove vrste
Moždani koralj
Latinski naziv: Platygyra daedalea (Ellis & Solander, 1786)
Engleski naziv: Brain coral
Njemački naziv: ?
Talijanski naziv: ?
Dubina obitavanja: Od 1 do 30 m
Karakteristike: Moždani koralj je masivan i naraste do veličine od 2 m. Na njemu je vidljiv uzorak koji liči na mozak. Šare koje čine uzorak su nazubljene. Može biti svjetlije žute, zelene i smeđe boje.
Rasprostranjenost: Nalazimo ga na području od Crvenog mora do Francuske Polinezije.
Zanimljivosti:
Uobičajeno živi na zaravnima i rubovima koraljnih grebena.
Copyright © 2002-2011 Dalibor Andres