Ostale fotografije
ove vrste
Ispresjecani gljivasti koralj
Latinski naziv: Fungia scruposa Klunzinger, 1879.
Engleski naziv: Mushroom coral
Njemački naziv: ?
Talijanski naziv: ?
Dubina obitavanja: Od 1 do 18 m
Karakteristike: Ispresjecani gljivasti koralj je kružnog oblika s radijalno postavljenim listićima, koji su izbočeni prema centru koralja. Naraste do 25 cm u promjeru.
Rasprostranjenost: Nalazimo ga na području od Crvenog mora do Francuske Polinezije.
Zanimljivosti:
Živi na prelomnicama zaravni i laguna, te na vanjskim rubovima koraljnih grebena. Kod ove vrste koralja je prvi puta primjećeno da jedu meduze. Istraživači su zabilježili da se hrane meduzom vrste Aurelia aurita.
Copyright © 2002-2011 Dalibor Andres