Ostale fotografije
ove vrste
Kupolasti koralj
Latinski naziv: Porites nodifera Klunzinger, 1879.
Engleski naziv: Dome coral
Njemački naziv: ?
Talijanski naziv: ?
Dubina obitavanja: Od 1 do 18 m
Karakteristike: Kolonija kupolastog koralja satoji se od skupine stupića koji formiraju kupolu. Podkolonije koralja na stupićima su obično izolirane od drugih stupića.U promjeru može biti veći od 4 metra, a visina mu može biti veća i od 8 metara.
Rasprostranjenost: Nalazimo ga na području od Crvenog mora do Pakistana.
Zanimljivosti:
Nalazimo ga u plitkim zaljevima i vanjskim rubovima koraljnih grebena. U njemu često zaklon traže manje ribice.
Copyright © 2002-2011 Dalibor Andres