Ostale fotografije
ove vrste
Žuti žičani koralj
Latinski naziv: Cirrhipathes anguina (Dana, 1846)
Engleski naziv: Yellow wire coral, Whip coral, Black coral
Njemački naziv: ?
Talijanski naziv: ?
Dubina obitavanja: Od 10 do ? m
Karakteristike: Žuti žičani koralj raste u obliku žice debljine 1 cm. Naraste do 2 m.
Rasprostranjenost: Nalazimo ga na području od Crvenog mora do Polinezije.
Zanimljivosti:
Nalazimo ju na strminama koraljnih grebena.
Copyright © 2002-2011 Dalibor Andres