Ostale fotografije
ove vrste
Prstasti koralj
Latinski naziv: Acropora humilis (Dana, 1846)
Engleski naziv: Finger coral
Njemački naziv: ?
Talijanski naziv: ?
Dubina obitavanja: Od 10 do ? m
Karakteristike: Grančice prstastog koralja su oblika prsta i aranžirane su u buket. Visina grančica je do 10 cm, a debljina oko 3 cm. Donji dio grančica je sivo-crne boje, a vrh bijele. Grančice na sebi imaju izražene bradavice. Može pokrivati i 1 metar kvadratni.
Rasprostranjenost: Nalazimo ga na području od Crvenog mora do Polinezije.
Zanimljivosti:
Nalazimo ju na gornjim dijelovima strmina i zaravnima vanjskih grebena.
Copyright © 2002-2011 Dalibor Andres