Ostale fotografije
ove vrste
Golema morska lepeza
Latinski naziv: Annella mollis (Nutting, 1910)
Engleski naziv: Giant sea fan, Giant gorgonian
Njemački naziv: Riesenfächer, Riesengorgonie
Talijanski naziv: ?
Dubina obitavanja: Od 10 do 50 m
Karakteristike: Golema morska lepeza ili golema gorgonija sastoji se od mreže grančica u obliku plohe koja se postavlja okomito na morske struje. Može biti bijele do crvene boje. Naraste više od 2 m.
Rasprostranjenost: Nalazimo ih na području od Crvenog mora do zapadnog Tihog oceana.
Zanimljivosti:
Nalazimo ju na vanjskim rubovima koraljnih grebena gdje su snažne morske struje.
Copyright © 2002-2011 Dalibor Andres