Ostale fotografije
ove vrste
Vijun
Latinski naziv: Cobitis taenia Linnaeus, 1758.
Ostali nazivi: Badelj
Engleski naziv: Spined loach
Dubina obitavanja: Od 1 do ? m
Karakteristike: Vijun ima vitko zmijoliko tijelo sa sitnim ljuskama. Osnovna boja tijela je bež. Na glavi i gornjem dijelu tijela vidljivo je mnoštvo smeđih, ponekad pomalo bljedunjavih mrlja. Sredinom boka se ističe isprekidana tamnosmeđa linija. Na njušci ima 6 brčića. Na leđnoj i repnoj peraji vidljive su smeđe mrljice. Naraste do 13.5 cm.
Rasprostranjenost: Živi u rijekama Europe i Azije.
Zanimljivosti: Živi u pijesku i mulju, u koje se povremeno i zakopava.
Copyright © 2002-2011 Dalibor Andres