Ostale fotografije
ove vrste
Tigrasti kardinal
Latinski naziv: Cheilodipterus macrodon (Lacepède, 1802)
Engleski naziv: Tiger cardinalfish
Njemački naziv: ?
Talijanski naziv: ?
Dubina obitavanja: Od 1 do 40 m
Karakteristike: Tigrasti kardinal ima vretenasto tijelo na kojem su vidljive uzdužne crvene i bijele linije. Oko mu je uokvireno dvjema paralelnim crtama. Naraste do 25 cm.
Rasprostranjenost: Nastanjuje područje od Crvenog mora do Francuske Polinezije, te do južne Afrike. Nastanjuje lagune i vanjske rubove koraljnih grebena.
Zanimljivosti:
Skriva se u manje rupe i pećine.
Copyright © 2002-2011 Dalibor Andres