Ostale fotografije
ove vrste
Forsterov sokol
Latinski naziv: Paracirrhites forsteri (Schneider, 1801)
Engleski naziv: Forster's hawkfish
Njemački naziv: Forsters Büschelbarsch
Talijanski naziv: Pesce falco di Forster
Dubina obitavanja: Od 1 do 40 m
Karakteristike: Forsterov sokol je varijabilne boje. Tijelo je u osnovi crveno-smeđe do maslinasto zeleno i prema repu prelazi u crnu boju. Na hrptu i boku su vidljive dvije uzdužne žute linije, koje isčezavaju prema glavi. Glava je smeđa ili ružičasta i na njoj se nalaze sitne crne pjegice. Naraste do 22 cm.
Rasprostranjenost: Nastanjuje područje od Crvenog mora do Havaja, te do južne Afrike i Nove Kaledonije. Često se vidi kako leži na vatrenom koralju.
Zanimljivosti:
Zadržava se na određenom teritoriju. Živi u haremima s dominantnim mužjakom.
Copyright © 2002-2011 Dalibor Andres