Ostale fotografije
ove vrste
Crvenomorski barjaktar
Latinski naziv: Heniochus intermedius Steindachner, 1893.
Engleski naziv: Red Sea Bannerfish
Njemački naziv: Rotmeer-Wimpelfisch
Talijanski naziv: Pesce farfalla bandiera
Dubina obitavanja: Od 3 do 50 m
Karakteristike: Crvenomorski barjaktar ima bočno jako spljošteno tijelo u osnovi žute boje, koja prema leđima prelazi u bijelu. Na bokovima su vidljive dvije dijagonalne crne trake. Ima karakterističan dugi produžetak na početku leđne peraje. Njuška mu je šiljasta. Između očiju mu se ističe crni roščić. Naraste do 20 cm.
Rasprostranjenost: Nastanjuje područje od Crvenog mora do Adenskog zaljeva.
Zanimljivosti:
Ovo je endemska vrsta Crvenog mora i Adenskog zaljeva. Živi zaklonjenim područjima na vanjskim rubovima koraljnih grebena. Često se sreće u parovima, ali zna formirati i veća jata.
Copyright © 2002-2011 Dalibor Andres