Ostale fotografije
ove vrste
Krunski leptir
Latinski naziv: Chaetodon paucifasciatus (Ahl, 1923)
Engleski naziv: Crown butterflyfish, Eritrean butterflyfish
Njemački naziv: Rotfleck-Falterfisch
Talijanski naziv: Pesce farfalla coronato
Dubina obitavanja: Od 2 do 30 m
Karakteristike: Krunski leptir ima ovalno, bočno jako spljošteno tijelo u osnovi bijelo-žute boje na kojem su vidljive vertikalne sivo-crne linije. Zadnji dio tijela je crven. Na repnoj peraji ima crvenu vertikalnu crtu. Njuška je šiljasta. Preko oka mu prelazi narančasta crta. Na čelu ima crnu bijelo uokvirenu mrlju. Naraste do 14 cm.
Rasprostranjenost: Nastanjuje područje od Crvenog mora do Adenskog zaljeva.
Zanimljivosti:
Živi na područjima bogato obraslim koraljima. Često se sreće u parovima ili manjim grupama.
Copyright © 2002-2011 Dalibor Andres