Ostale fotografije
ove vrste
Rakunoliki leptir
Latinski naziv: Chaetodon fasciatus (Forsskål, 1775)
Engleski naziv: Striped butterflyfish, Red sea raccoon butterflyfish
Njemački naziv: Tabak-Falterfisch
Talijanski naziv: Pesce farfalla fasciato
Dubina obitavanja: Od 2 do 25 m
Karakteristike: Rakunoliki leptir ima ovalno bočno jako spljošteno tijelo žute boje na kojem su vidljive dijagonalne pruge i crna leđa. Preko oka ima crnu vertikalnu i bijelu čeonu mrlju. Naraste do 22 cm.
Rasprostranjenost: Nastanjuje područje od Crvenog mora do Adenskog zaljeva.
Zanimljivosti:
Ovo je endemska riba Crvenog mora i adenskog zaljeva. Živi na područjima bogato obraslim koraljima. Često se sreće u parovima ili manjim jatima.
Copyright © 2002-2011 Dalibor Andres