Ostale fotografije
ove vrste
Maskirani leptir
Latinski naziv: Chaetodon semilarvatus Cuvier, 1831.
Engleski naziv: Masked butterflyfish, Bluecheek butterflyfish
Njemački naziv: Maskenflaterfisch
Talijanski naziv: Pesce farfalla mascherato
Dubina obitavanja: Od 2 do 20 m
Karakteristike: Maskirani leptir ima ovalno bočno jako spljošteno tijelo žute boje na kojem su vidljive vertikalne smeđkaste pruge. Na obrazima i preko oka ima sivo-plavu masku. Naraste do 23 cm.
Rasprostranjenost: Nastanjuje područje od Crvenog mora do Adenskog zaljeva.
Zanimljivosti:
Ovo je endemska riba Crvenog mora i adenskog zaljeva. Živi na područjima bogato obraslim koraljima. Često se sreće u parovima ili manjim jatima.
Copyright © 2002-2011 Dalibor Andres