Ostale fotografije
ove vrste
gore
dolje
Mekani koralj - Dendronephthya sp.
Latinski naziv: Dendronephthya sp. Kuekenthal, 1905.
Engleski naziv: Soft coral
Njemački naziv: ?
Talijanski naziv: ?
Dubina obitavanja: Od 0.5 do 100 m
Karakteristike: Mekani koralji vrste Dendronephthya rastu u obliku stabalca koje može narasti i do veličine od 100 cm. U Crvenom moru najčešći su Dendronephthya hemprichi i Dendronephthya klunzingeri. Dendronephthya hemprichi ima 6 do 11 polipa u skupinama, a Dendronephthya klunzingeri 1 do 3. Vrsti Dendronephthya klunzingeri su polipi obično zatvoreni preko dana. Mogu biti crvene, ružičaste, narančaste ili žute boje.
Rasprostranjenost: Nalazimo ih na području od Crvenog mora do zapadnog Tihog oceana.
Zanimljivosti:
Nalazimo ih na vanjskim rubovima koraljnih grebena, u lagunama i zaravnima grebena.
Copyright © 2002-2011 Dalibor Andres