Ostale fotografije
ove vrste
Žutorepi kirurg
Latinski naziv: Zebrasoma xanthurum (Blyth, 1852)
Engleski naziv: Yelowtail tang, Blue sailfin tang
Njemački naziv: Blauer Segelflossendoktor
Talijanski naziv: Pesce chirurgo dala coda gialla
Dubina obitavanja: Od 0.5 do 20 m
Karakteristike: Žutorepi kirurg ima visoko i bočno jako spljošteno tijelo. Tijelo i peraje su modre boje. Žute boje su samo rubovi prsnih peraja i rep. Na glavi, a na nekim primjercima i na tijelu vidljive su crne točkice i crtice. Na tijelu crtice mogu biti i vodoravne linije. Njuška mu je šiljasta. Na repnom dršku ima oštrice koje može uvući. Naraste do 22 cm.
Rasprostranjenost: Nastanjuje područje od Crvenog mora do Perzijskog zaljeva i Maldiva.
Zanimljivosti:
Živi na vanjskim padninama grebena bogato obraslim koraljima. Hrani se uglavnom algama.
Copyright © 2002-2011 Dalibor Andres