Ostale fotografije
ove vrste
Flauta
Latinski naziv: Fistularia commersonii (Rüppell, 1838)
Engleski naziv: Cornetfish (Flutemouth)
Njemački naziv: Flotenfisch
Talijanski naziv: Pesce trombetta
Dubina obitavanja: Od 1 do 130 m
Karakteristike: Flauta je vrlo dugačka srebrno-zelenkasta riba uskog cilindričnog tijela, koje je bočno lagano spljošteno. Usta su joj dugačka i cjevasta. Repna peraja je u obliku dugačke niti. Naraste do 1.5 m.
Rasprostranjenost: Nastanjuje područje od Crvenog mora do Paname, te od Havaja do južne Afrike i Novog Zelanda. Pliva u blizini dna pojedinačno ili u malim jatima.
Zanimljivosti: Ovisno o uvjetima i podražaju flauta može promijeniti svoju boju. Plijen hvata usisavanjem u dugačka usta.
Copyright © 2002-2011 Dalibor Andres