Kućište Ewa-marine U-AXP


Fleksibilno podvodno kućište Ewa-marine U-AXP omogućuje smještaj SLR fotoaparata s montiranom vanjskom bljeskalicom, tako da se jednim kućištem rješava i problem rasvjete.

Korištenje fleksibilnog kućišta za podvodnu fotografiju ima svojih ograničenja, ali zbog svoje ne tako visoke cijene u usporedbi s krutim kućištima ono nam omogućava da se s SLR fotoaparatom zaputimo pod vodu. Mnogi su skeptični prema korištenju ovakvog tipa kućišta pod vodom i to najviše zbog toga što im takvo kućište djeluje nesigurno, jer je napravljeno od plastične folije.

Ponašanje fleksibilnog i krutog kućišta pod vodom se promatra drugačije obzirom na njihove fizikalne karakteristike.

Krutim kućištem hermetički zatvarano fotoaparat u njegovu unutrašnjost. Prilikom uranjanja s povećanjem dubine povećava se tlak na stijenke krutog kućišta. Takvo kućište će obavljati svoju funkciju do dubine do koje stijenke mogu izdržati mehaničko naprezanje prije nego što kućište implodira.

Fleksibilno kućište se ponaša drugačije. Prilikom uranjanja volumen kućišta se zbog njegove fleksibilnosti s povećanjem dubine smanjuje (Boyle-Mariotov zakon). Za razliku od krutog kućišta tlak unutar fleksibilnog kućišta biti će jednak tlaku vode. Dok god imamo dovoljan volumen zraka unutar kućišta ono se zbog toga neće dodatno mehanički naprezati. To znači da ukoliko ovakvo kućište ne propušta vodu na jednom metru dubine neće je puštati niti na bilo kojoj drugoj dubini, uz uvjet da u kućištu imamo dovoljan volumen zraka koji sprečava da se stijenke kućišta počnu mehanički naprezati. Stoga sigurnost fleksibilnog kućišta obzirom na mogućnost prodora vode nije toliko upitna, no takav tip kućišta prate drugi problemi koje treba riješiti da bi se uspješno moglo koristiti pod vodom. Ograničenja fleksibilnog kućišta su slijedeća:


  • Promjena postavki fotoaparata pod vodom je vrlo ograničena i u principu ne treba računati na ovu mogućnost, osim za vrlo mali broj funkcija kao što su promjena žarišne dužine, promjena programa snimanja, te uključenje i isključenje bljeskalice.
  • Okidanje fotoaparata preko za to predviđenog mjesta na kućištu u koje se stavlja prst je dosta teško, jer je tipka za okidanje na fotoaparatu relativno malena, te ju je pod vodom teško "napipati". U tu svrhu sam napravio dodatak koji omogućuje lakše pritiskanje tipke okidača pod vodom. Dodatak i njegovu montažu na fotoaparat možete vidjeti na slikama ispod:

  •      


  • Spuštanjem u sve veću dubinu volumen fleksibilnog kućišta se smanjuje i u jednom trenutku će početi pritiskati tipke fotoaparata, kojih kod digitalnih fotoaparata ima puno više nego kod analognih. Da bi spriječio neželjeno pritiskanje tipki izradio sam masku, odnosno štitnik koji to onemogućuje. Štitnik sam izradio od lesonita i čičak trakom ga pričvrstio za fotoaparat. Kako to izgleda možete vidjeti na slikama ispod. Negativnost ovakvog zahvata je ta da se pokrivene tipke ne mogu koristiti pod vodom.


  •      


  • Rukovanje fleksibilnim kućištem je optimalno samo pri određenom volumenu zraka u kućištu. Prevelik ili premali volumen zraka u kućištu ograničava njegovo korištenje, tako da rukovanje neće biti jednostavno na svim dubinama. Stoga prije urona u kućište treba upuhati dovoljno zraka za dubinu na kojoj ga želimo koristiti.
  • Kućište je potrebno opteretiti olovom kako bi bilo što neutralnije pod vodom i kako bi se s njim moglo lakše zaroniti. Promjenom dubine zbog promjene volumena mijenjati će se njegova tendencija da ispliva ili potone. Kućište obično opteretim sa 3 do 3.5 kg olova. Pri tome jedno olovo stavim u kućište, a drugo objesim na za to predviđene trake ispod kućišta.
  • Upotreba objektiva je ograničena širinom i dužinom ležišta za objektiv i graničnikom koji se montira na fotoaparat da bi se osigurao prostor za hod objektiva prilikom fokusiranja. Graničnik je potrebno postaviti na maksimalnu moguću dužinu objektiva za žarišnu dužinu koju želimo koristiti.
  •      

Zaključak:

Od ponuđenih fleksibilnih kućišta za podvodnu fotografiju tvrtke Ewa-marine najbolja su kućišta tipa U-AXP. U ovakav tip kućišta stane vanjska bljeskalica, na njega je moguće objesiti olovo za opterećenje i u njega je prije urona moguće upuhati potrebnu količinu zraka.

Copyright © 2002-2011 Dalibor Andres